Novosti - ‘VELERI’

Instrukcije – Osnove računovodstva – VELERI – 1.kolokvij

Instrukcije iz osnova racunovodstva-VELERI-1kolokvij

Bilanca predstavlja jedan od pet temeljnih financijskih izvještaja koji daje prikaz stanja imovine, kapitala i obveza na određeni dan. Na temelju podataka iz bilance, otvaraju se početna stanja na T-kontima gdje se kasnije unose sve poslovne promjene koje nastaju unutar poduzeća. Poslovne promjene bilježe se na temelju valjane isprave po načelu dvojnog knjigovodstva. Instrukcije za […]

Instrukcije iz osnova računovodstva – VELERI – 2. kolokvij

Instrukcije iz osnova racunovodstva-VELERI-K2

Na temelju podataka iz bilance, otvaraju se početna stanja na kontima glavne knjige na kojima se kasnije (na temelju valjane računovodstvene isprave) knjiže nastale poslovne promjene na – imovini, – obvezama, – kapitalu, – prihodima i – rashodima.  Poslovne promjene u glavnoj knjizi unose se prema računskom (kontnom) planu. Na instrukcijama za 2. kolokvij iz […]

Instrukcije iz osnova računovodstva – VELERI – 1. kolokvij

Instrukcije iz osnova racunovodstva-VELERI-1kolokvij

Prema Zakonu o računovodstvu, svaki poduzetnik dužan je sastavljati temeljne financijske izvještaje. Mali poduzetnici dužni su sastavljati samo bilancu i račun dobiti i gubitka, dok srednji i veliki poduzetnici moraju sastavljati i ostale financijske izvještaje: izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama kapitala te bilješke uz financijske izvještaje.   Godišnji financijski izvještaji poduzetnika dostupnu su […]

Instrukcije iz računovodstva za poduzetnike – VELERI – 2. kolokvij

Instrukcije iz racunovodstva VELERI

Osnova za knjiženje poslovnih promjena je vjerodostojna knjigovodstvena isprava. To može biti pisani dokument ili elektronički zapis o nastalom poslovnom događaju. Primjer: ulazni račun – URA, izlazni račun – IRA, izvadak sa žiro-računa, blagajnička uplatnica, blagajnička isplatnica… Na temelju knjigovodstvene isprave provode se knjiženja u dnevniku i glavnoj knjizi. U dnevniku se poslovne promjene unose […]

Računovodstvo online poduke – 17.12.2013.-07.01.2014.

<OBAVIJEST> Od 17.12.2013. do 07.01.2014. instrukcije iz RAČUNOVODSTVA održavat će se isključivo preko Skype-a. Pozivamo sve da se na vrijeme prijave i osiguraju svoje termine! mob: 098/ 91 33 975 e-mail: info@poduke-itd.hr www.facebook.com/itd.hr

Instrukcije iz računovodstva za poduzetnike – VELERI – 1. kolokvij

VELERI - racunovodstvo-k1

Prema Zakonu o računovodstvu, svaki poduzetnik dužan je prikupljati i obrađivati podatke na temelju knjigovodstvenih isprava, voditi poslovne knjige te sastavljati financijske izvještaje, poštujući pri tome računovodstvene standarde i temeljna načela urednog knjigovodstva. Godišnji financijski izvještaji poduzetnika dostupnu su na web stranicama Financijske agencije (FINA). Na instrukcijama za 1. kolokvij iz računovodstva za poduzetnike naučit […]

Informatika – individualne poduke 10.06.-15.06.2013.

Individualne poduke iz informatike

U periodu od 10.06-15.06.2013. organiziramo individualne poduke iz informatike. Plan i program poduka izrađuje se prema zahtjevima korisnika. Može uključivati poduke iz sljedećih područja: korištenje računala i upravljanje datotekama (Microsoft  Windows); obrada teksta (Microsoft Word); tablične kalkulacije (Microsoft Excel); prezentacije (Microsoft PowerPoint); rad u mreži i Internet (Microsoft Outlook). Cijena poduka: 500,00 kn (uključuje 11 […]

VELERI – Osnove računovodstva – priprema za 2. kolokvij

veleri-2.KOLOKVIJ

Naučite s nama: kako se knjiži nabava i prodaja dugotrajne imovine, nabava sirovina i materijala, nabava robe, kako se obračunavaju i knjiže plaće, kako se knjiže troškovi, koji su uskladištivi a koji neuskladištivi troškovi, kako se obračunavaju prihodi i rashodi i knjiži financijski rezultat…. U tijeku su pripreme za 2. kolokvij iz osnova računovodstva. Osigurajte […]

VELERI – Računovodstvo za poduzetnike – priprema za 2. kolokvij

Naučite s nama: kako se knjiži nabava i prodaja dugotrajne imovine, nabava sirovina i materijala, nabava robe, kako se obračunavaju i knjiže plaće, kako se knjiže troškovi, koji su uskladištivi a koji neuskladištivi troškovi, kako se obračunavaju prihodi i rashodi i knjiži financijski rezultat…. U tijeku su pripreme za 2. kolokvij iz računovodstva za poduzetnike. […]

Sretna Nova godina!

Sretna Nova godina!

Sretnu i uspješnu novu godinu želi vam ITD!