Instrukcije iz financijskog računovodstva – EFRI – 1.kolokvij

Instrukcije

Financijsko računovodstvo 1 obvezni je kolegij  na 3. godini Ekonomskog fakulteta u Rijeci za smjer financije i računovodstvo i smjer poduzetništvo. Ostali smjerovi mogu odabrati ovaj kolegij kao izborni.

Na instrukcijama iz financijskog računovodstva vježbat ćemo: sastavljanje POČETNE BILANCE; KNJIŽENJE POSLOVNIH PROMJENA na kontima glavne knjige (nabava i prodaja dugotrajne imovine, ulaganja u dionice i obveznice, nabava sirovina i materijala, nabava i prodaja robe, raspored troškova, obračun financijskog rezultata…); KOREKTIVNA KNJIŽENJA (aktivna i pasivna vremenska razgraničenja, amortizacija); SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O SVEOBUHVATNOJ DOBITI po metodi razvrstavanja rashoda po prirodnim vrstama i po metodi razvrstavanja rashoda prema funkciji.

Instruktorica: Iva, 098 91 33 975

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.