Posts Tagged ‘Restrukturiranje i Sanacija Poduzeća’

Instrukcije – Restrukturiranje i Sanacije Poduzeća-EFRI

RiSP

Financijsko restrukturiranje uključuje promjene u strukturi bilance, računa dobiti i gubitka i računa novčanih tokova. Sanacija je postupak koji se provodi kada je poduzeće zapalo u velike financijske teškoće. Kako bi se prepoznalo poduzeće koje je u teškoćama pristupa se analizi temeljnih financijskih izvještaja pomoću financijskih pokazatelja.   Na instrukcijama iz kolegija restrukturiranje i sanacije […]