Informatika

ITD U području informatike nudimo poduke (instrukcije) iz sljedećeg:

 • korištenje računala i upravljanje datotekama (Microsoft  Windows)
 • obrada teksta (Microsoft Word)
 • tablične kalkulacije (Microsoft Excel)
 • prezentacije (Microsoft PowerPoint)
 • rad u mreži i Internet (Microsoft Outlook)

ITD Poduke iz informatike namijenjene su svima koji žele naučiti:

 • kako pravilno napisati dopis
 • kako napisati seminarski rad (oblikovati sadržaj, umetnuti fusnote, numerirati stranice…)
 • kako napraviti tablicu i kreirati grafikon
 • kako napraviti zanimljivu prezentaciju
 • kako poslati mail
 • kako pretraživati Internet
 • i još puno više od toga

Instrukcije su mi pomogle jer sam naučila osnovne stvari,a također i više… Zadovoljna sam,a i rezultat je takav 🙂 (Studentica ek.)

Jako sam zadovoljna instrukcijama i dobivenim znanjem. Instruktorica Iva je draga osoba sa mnogo znanja, strpljiva je i smirena, te se nisam ustručavala pitati za dodatna objašnjenja jer bi na kraju svakog predavanja ponavljale stečeno znanje. Ispit sam uspješno položila, a stečeno znanje će mi uvelike koristiti i nakon završetka fakulteta. (Sara)

Zadovoljan sam i uvijek dobijem 5 (Marin)