Posts Tagged ‘racunovodstvo financijskih institucija’

Instrukcije-Računovodstvo financijskih institucija

Racunovodstvo financijksih institucija

Banke i druge financijske institucije dužne su bilježiti sve nastale poslovne promjene (na imovini, kapitalu, obvezama, prihodima i rashodima) u poslovne knjige te na temelju stanja i promjena sastavljati temeljne financijske izvještaje. Za banke, kao i za trgovačka društva, vrijedi Zakon o računovodstvu. Hrvatska narodna banka donijela je kontni plan koji su dužne primjenjivati sve […]