Instrukcije iz računovodstva za poduzetnike – VELERI – 2. kolokvij

Instrukcije iz racunovodstva VELERI

Osnova za knjiženje poslovnih promjena je vjerodostojna knjigovodstvena isprava. To može biti pisani dokument ili elektronički zapis o nastalom poslovnom događaju. Primjer: ulazni račun URA, izlazni račun – IRA, izvadak sa žiro-računa, blagajnička uplatnica, blagajnička isplatnica…

Na temelju knjigovodstvene isprave provode se knjiženja u dnevniku i glavnoj knjizi. U dnevniku se poslovne promjene unose slijedom nastanka (kronološki), dok se u glavnoj knjizi unese prema računskom planu.

RRiF-ov računski plan za poduzetnike – XV. dopunjeno izdanje

Na instrukcijama za 2. kolokvij iz računovodstva za poduzetnike vježbat ćemo sljedeća knjiženja:

  • Osnivanje poduzeća – unos temeljnog kapitala
  • Nabava i prodaja dugotrajne imovine
  • Korespondencija žiro-računa i blagajne
  • Dugoročne i kratkoročne obveze
  • Nabava sirovina i materijala
  • Troškovi (materijalni troškovi, troškovi usluga, troškovi osoblja…)
  • Prijenos uskladištivih i neuskladištivih troškova
  • Nabava i prodaja robe
  • Utvrđivanje financijskog rezultata

Za pripremu 2. kolokvija potrebno je 10-15 sati instrukcija (ovisno o potrebama korisnika). Prijaviti se možete za individualne instrukcije ili instrukcije u grupi.

4-5 dana prije kolokvija održavat će se samo instrukcije u grupi.

Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje termine!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.