Ekonomija

ITD U području ekonomije nudimo poduke (instrukcije) iz sljedećih predmeta:

EFRI – Ekonomski fakultet u Rijeci

  • matematička analiza
  • statistička analiza
  • osnove računovodstva
  • računovodstvo malih i srednjih poduzeća
  • financijsko računovodstvo
  • menadžersko računovodstvo
  • računovodstvo troškova
  • računovodstvo financijskih institucija
  • mikroekonomija
  • poslovne financije
  • restrukturiranje i sanacija poduzeća
  • osnove poduzetništva
  • ekonomika bankarstva

FMTU – Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

  • računovodstvo
  • menadžersko računovodstvo
  • kontroling
  • poslovno planiranje
  • teorija odlučivanja
  • ekonometrija

VELERI – Veleučilište u Rijeci

  • osnove računovodstva
  • računovodstvo za poduzetnike
  • poslovni plan i analiza