Posts Tagged ‘instrukcije matematika’

Instrukcije iz matematike – EFRI – 1. kolokvij

Instrukcije iz matematike-EFRI-k1

U filozofskom smislu, derivacija je omjer dobivenog i uloženog. U programerskom smislu, derivacija je omjer izlaza i ulaza. U fizikalnom smislu, derivacija je omjer proizvoljno malog puta kroz proizvoljno malo vrijeme, a to je brzina. Za pripremu 1. kolokvija potrebno je 10-12 sati priprema (ovisno o potrebama korisnika).   Na pripremama za 1. kolokvij naučit […]

Instrukcije iz matematike – FMTU – 1.kolokvij

Instrukcije iz matematike-FMTU-k1

Za pripremu 1. kolokvija potrebno je 6-10 sati priprema (ovisno o potrebama korisnika). Prijaviti se možete za individualne instrukcije ili instrukcije u paru/grupi. Na pripremama za 1. kolokvij iz matematike naučiti ćemo rješavati: – matrice: zbrajati, oduzimati i množiti matrice, odrediti inverznu matricu – determinatne drugog i trećeg reda – sustave linearnih jednadžbi pomoću: Cramerovog […]

EFRI – Matematička analiza – priprema za 2. kolokvij

Naučit ćemo određivati: ekstreme f-ja više varijabli uvjetne ekstreme maksimum i minimum funkcije više varijabli elastičnost funkcije više varijabli nacionalni dohodak Cijena pripreme za 2. kolokvij je 250,00 kn (20% popusta za grupnu prijavu)  

EFRI – Matematička analiza – priprema za 1. kolokvij

Naučit ćemo određivati: Derivacije Funkcije troškova Funkcije prihoda Ekstreme Koeficijente elastičnosti Homogenost U tijeku su prijave za instrukcije. (098/ 92 02 295; Facebook)

FMTU – Matematika – priprema za 3. rok

Plan rada: 2 sata – matrice, determinante 1 sat –  sustavi jednadžbi 2 sata – jednostavni i složen kamatni račun 2 sata – derivacija funkcije jedne varijable i ekstremi funkcije jedne varijable 2 sata – derivacije višeg reda i ekstremi funkcija više varijabli 1 sat – elastičnost funkcije 1 sat – ponavljanje Cijena: Paket S […]

EFRI – Matematika – priprema za 2. kolokvij

Naučit ćemo rješavati: integrale, matrice, determinante i sustave jednadžbi. U tijeku su prijave za instrukcije. Posjetite nas i na  (Na)učimo zajedno i pogledajte primjere riješenih zadataka.

VELERI – Poslovna matematika – priprema za 1. kolokvij

Naučit ćemo rješavati: Skupove (unija, presjek, razlika…) Matrice (zbrajanje, oduzimanje, množenje, inverzna matrica…) Sustave linearnih jednadžbi Funkcije (domena, kompozicija, inverzna funkcija…) Postotni račun Jednostavni i složeni kamatni račun

Božićna čestitka

Sretan Bozic

Dragi korisnici, želimo vama i vašim najmilijima sve najbolje za Božić!  

EFRI-Matematika-Priprema za 2. kolokvij (izvanredni)

Pomoći ćemo vam da naučite: riješiti sustav linearnih jednadžbi pomoću: Cramerovog pravila, Gaussove metode i inverzne matrice zbrajati/oduzimati/množiti matrice i odrediti inverznu matricu rješavati integrale. U tijeku su prijave za instrukcije. Posjetite nas i na  (Na)učimo zajedno i pogledajte primjere riješenih zadataka.

Državna matura – pripreme iz matematike

Matematika instrukcije Pripreme za državnu maturu 098/ 92 02 295