Novosti - ‘FMTU’

Instrukcije iz računovodstva – FMTU

Books

Instrukcije iz računovodstva možete dogovoriti pozivom na broj 098/ 91 33 975. Prijaviti se možete za individualne instrukcije ili instrukcije u paru/grupi. Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje termine! Instruktorica: Iva

Instrukcije iz kontrolinga – FMTU – II.rok

Instrukcije iz kontrolinga uključuju sljedeća područja: analiza izvršenja plana obujma poslovanja (vrijednosno i količinski) analiza izvršenja plana asortimana analiza kvalitete asortimana analiza odstupanja od plana   analiza i ocjenjivanje kadrovskih resursa (izračun potrebnog broja radnika, analiza obujma i strukture kadrova…) analiza i ocjenjivanje stalne imovine (analiza obujma i strukture stalne imovine …) analiza i ocjenjivanje […]

Instrukcije iz kontrolinga – FMTU – 2. kolokvij

Instrukcije iz kontrolinga-FMTU-2KOLOKVIJ

Upravljanje poslovnim rezultatom čini bit kontrolinga, a temelji se na pokazateljima ili indikatorima kvalitete i kvantitete ostvarenoga ili očekivanoga poslovnoga rezultata. Pokazatelji poslovnoga uspjeha su upravljački signali koji omogućavaju uspoređivanje ostvarenih i očekivanih rezultata i uspješnosti, kako bi menadžeri mogli pravovremeno i pravilno reagirati i usmjeravati rezultate u željenom pravcu. Na instrukcijama za 2. kolokvij […]

Instrukcije iz kontrolinga – FMTU – troškovi

Instrukcije iz kontrolinga-FMTU-Troskovi

Financijski rezultat poduzeća jednak je razlici između ukupnih prihoda i ukupnih troškova. On može biti pozitivan (DOBIT) ako su prihodi veći od troškova, ili negativan (GUBITAK), ako su prihodi manji od troškova. Osnovna podjela troškova je na fiksne troškove i varijabilne. Fiksni troškovi ostaju isti bez obzira na stupanj iskorištenja kapaciteta, dok varijabilni troškovi ovise […]

Instrukcije iz kontrolinga – FMTU – 1. kolokvij

Instrukcije iz kontrolinga-FMTU-1KOLOKVIJ

Koliko je potrebno radnika za rad na recepciji 24 sata dnevno, tijekom cijele godine, ako je efektivan fond sati radnika na recepciji 1.800 sati godišnje? Prema Hubbartovoj formuli, za koliko će se vratiti investicija od 12 milijuna kuna kojom se planira izgradnja hotela kapaciteta 500 soba, uz pretpostavku da će hotel biti popunjen 250 dana? […]

Instrukcije iz teorije odlučivanja – FMTU – 1. kolokvij

instrukcije iz teorije odlucivanja-FMTU-1-kolokvij

Bitne značajke poslovnog odlučivanja mogu se svesti na sljedeći model: PRIPREMA ODLUKE -> DONOŠENJE ODLUKE -> PROVOĐENJE ODLUKE. Osnovni cilj modela procesa odlučivanja je predvidjeti najbolje moguće rješenje u najkraćem roku za sve problemske situacije u poduzeću uz angažiranje minimalnih sredstava i sudionika u odlučivanju.   Na pripremama za 1. kolokvij iz teorije odlučivanja naučit […]

Instrukcije iz kontrolinga – FMTU – planiranje i plan

Instrukcije iz kontrolinga-FMTU-Plan i planiranje

Plan je temeljna usporedna veličina pri ocjenjivanju ostvarenih rezultata i efikasnosti svih procesa i aktivnosti u poduzeću. Kontrola i analiza odstupanja od plana pomaže u realizaciji tih planova, a služi istovremeno i za stjecanje potrebnih spoznaja koje će se koristiti u izradi budućih planova. (Avelini Holjevac, I., 2007.) Metoda usporedbe ili komparacije temeljna je metoda […]

Računovodstvo online poduke – 17.12.2013.-07.01.2014.

<OBAVIJEST> Od 17.12.2013. do 07.01.2014. instrukcije iz RAČUNOVODSTVA održavat će se isključivo preko Skype-a. Pozivamo sve da se na vrijeme prijave i osiguraju svoje termine! mob: 098/ 91 33 975 e-mail: info@poduke-itd.hr www.facebook.com/itd.hr

Instrukcije iz menadžerskog računovodstva – FMTU – 1. kolokvij

Instrukcije iz menadzerskog racunovodstva-FMTU-k1

Za razliku od financijskog računovodstva koje je orijentirano eksternim korisnicima, menadžersko računovodstvo dio je računovodstvenog informacijskog sustava koji je orijentiran na interne korisnike jer pruža informacije koje služe kao osnova za donošenje poslovnih odluka. U pripremam za 1. kolokvij iz menadžerskog računovodstva vježbat ćemo: sastavljanje računa dobiti i gubitka po metodi ukupnih troškova i metodi djelomičnih […]

Instrukcije iz statistike – FMTU – 1.kolokvij

Instrukcije iz statistike-FMTU-k1

Na pripremama za 1. kolokvij iz statistike naučit ćemo: – grafički prikazati podatke, – izračunati srednje vrijednosti, – izračunati mjere disperzije, – izračunati mjere asimetrije i mjere zaobljenosti te – na temelju dobivenih izračuna donijeti zaključke. Za pripremu 1. kolokvija potrebno je 6-10 sati instrukcija (ovisno o potrebama korisnika). Prijaviti se možete za individualne pripreme […]