Instrukcije iz kontrolinga – FMTU – 1. kolokvij

Instrukcije iz kontrolinga-FMTU-1KOLOKVIJ

Koliko je potrebno radnika za rad na recepciji 24 sata dnevno, tijekom cijele godine, ako je efektivan fond sati radnika na recepciji 1.800 sati godišnje?

Prema Hubbartovoj formuli, za koliko će se vratiti investicija od 12 milijuna kuna kojom se planira izgradnja hotela kapaciteta 500 soba, uz pretpostavku da će hotel biti popunjen 250 dana?

Kakva je likvidnost hotela čiji je koeficijent likvidnosti 15% veći od optimalnog, a koeficijent nelikvidnih momenata 20% manji od optimalnog?

Na instrukcijama za 1. kolokvij iz kontrolinga naučit ćete sljedeće:

  • analiza i ocjenjivanje kadrovskih resursa (izračun potrebnog broja radnika, analiza obujma i strukture kadrova…)
  • analiza i ocjenjivanje stalne imovine (analiza obujma i strukture stalne imovine …)
  • analiza i ocjenjivanje tekuće imovine (analiza obujma i strukture tekuće imovine …).

4-5 dana prije kolokvija održavat će se samo instrukcije u grupi.

Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje termine!

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.