Posts Tagged ‘instrukcije računovodstvo’

Instrukcije iz računovodstva – FMTU

Books

Instrukcije iz računovodstva možete dogovoriti pozivom na broj 098/ 91 33 975. Prijaviti se možete za individualne instrukcije ili instrukcije u paru/grupi. Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje termine! Instruktorica: Iva

Računovodstvo instrukcije

Books

Instrukcije iz računovodstva možete dogovoriti pozivom na broj 098/ 91 33 975. Prijaviti se možete za individualne instrukcije ili instrukcije u paru/grupi. Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje termine! Instruktorica: Iva

Instrukcije iz računovodstva – EFRI – K1

Temeljni financijski izvještaji su: bilanca (izvještaj o financijskom položaju), račun dobiti i gubitka (izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti), izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje. Na pripremama za 1. kolokvij vježbat ćemo: razvrstavanje imovine, kapitala i obveza sastavljanje početne bilance knjiženje poslovnih promjena na kontima glavne knjige korektivna knjiženja na […]

Instrukcije – Osnove računovodstva – VELERI – 1.kolokvij

Instrukcije iz osnova racunovodstva-VELERI-1kolokvij

Bilanca predstavlja jedan od pet temeljnih financijskih izvještaja koji daje prikaz stanja imovine, kapitala i obveza na određeni dan. Na temelju podataka iz bilance, otvaraju se početna stanja na T-kontima gdje se kasnije unose sve poslovne promjene koje nastaju unutar poduzeća. Poslovne promjene bilježe se na temelju valjane isprave po načelu dvojnog knjigovodstva. Instrukcije za […]

Instrukcije iz računovodstva – EFRI – redovni – 2.kolokvij

Instrukcije iz RACUNOVODSTVA - EFRI-k2

Nakon sastavljanja početne bilance, sve pozicije unutar bilance otvaraju se na T kontima. T konto je oblik računovodstvenog računa koji služi za bilježenje nastalih poslovnih promjena. Lijeva strana T konta naziva se “dugovna“, a desna “potražna“. Promjene na T kontima knjiže se sukladno pravilima knjiženja.   Na instrukcijama za 2. kolokvij iz računovodstva vježbat ćemo […]

Instrukcije iz računovodstva – EFRI – redovni – 1.kolokvij

Instrukcije iz RACUNOVODSTVA - EFRI-K1

Prema Zakonu o računovodstvu (NN 109/07, 54/13, 121/14) temeljni financijski izvještaji su: bilanca (izvještaj o financijskom položaju), račun dobiti i gubitka (izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti), izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje. Na pripremama za 1. kolokvij vježbat ćemo: • razvrstavanje imovine, kapitala i obveza • sastavljanje početne bilance […]

Instrukcije iz računovodstva – EFRI – izvanredni – kolokvij

Instrukcije iz racunovodstva EFRI izvanredni

Prema Zakonu o računovodstvu (NN 109/07, 54/13, 121/14), računovodstveni poslovi su prikupljanje i obrada podataka na temelju knjigovodstvenih isprava, priprema i vođenje poslovnih knjiga, priprema i sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja, te prikupljanje i obrada podataka u vezi pripreme i sastavljanja godišnjih izvješća, te financijskih podataka za statističke, porezne i druge potrebe.   Na pripremama za […]

Instrukcije iz osnova računovodstva – VELERI – 2. kolokvij

Instrukcije iz osnova racunovodstva-VELERI-K2

Na temelju podataka iz bilance, otvaraju se početna stanja na kontima glavne knjige na kojima se kasnije (na temelju valjane računovodstvene isprave) knjiže nastale poslovne promjene na – imovini, – obvezama, – kapitalu, – prihodima i – rashodima.  Poslovne promjene u glavnoj knjizi unose se prema računskom (kontnom) planu. Na instrukcijama za 2. kolokvij iz […]

Instrukcije iz osnova računovodstva – VELERI – 1. kolokvij

Instrukcije iz osnova racunovodstva-VELERI-1kolokvij

Prema Zakonu o računovodstvu, svaki poduzetnik dužan je sastavljati temeljne financijske izvještaje. Mali poduzetnici dužni su sastavljati samo bilancu i račun dobiti i gubitka, dok srednji i veliki poduzetnici moraju sastavljati i ostale financijske izvještaje: izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama kapitala te bilješke uz financijske izvještaje.   Godišnji financijski izvještaji poduzetnika dostupnu su […]

Instrukcije iz računovodstva za poduzetnike – VELERI – 2. kolokvij

Instrukcije iz racunovodstva VELERI

Osnova za knjiženje poslovnih promjena je vjerodostojna knjigovodstvena isprava. To može biti pisani dokument ili elektronički zapis o nastalom poslovnom događaju. Primjer: ulazni račun – URA, izlazni račun – IRA, izvadak sa žiro-računa, blagajnička uplatnica, blagajnička isplatnica… Na temelju knjigovodstvene isprave provode se knjiženja u dnevniku i glavnoj knjizi. U dnevniku se poslovne promjene unose […]