Instrukcije – Restrukturiranje i Sanacije Poduzeća-EFRI

RiSP

Financijsko restrukturiranje uključuje promjene u strukturi bilance, računa dobiti i gubitka i računa novčanih tokova.

Sanacija je postupak koji se provodi kada je poduzeće zapalo u velike financijske teškoće. Kako bi se prepoznalo poduzeće koje je u teškoćama pristupa se analizi temeljnih financijskih izvještaja pomoću financijskih pokazatelja.

 

Na instrukcijama iz kolegija restrukturiranje i sanacije poduzeća učit ćemo sljedeće:

  • Pokazatelji financiranja
  • Pokazatelji zaduženosti
  • Pokazatelji likvidnosti
  • Pokazatelji profitabilnosti
  • Pokazatelji investiranja
  • Altmanov Z-score model
  • BEX
  • Analiza točke pokrića
  • Spajanje i pripajanje poduzeća

Tjedan dana prije ispita održavat će se samo instrukcije u grupi.

Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje termine!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.