Instrukcije iz računovodstva – EFRI – redovni – 2.kolokvij

Instrukcije iz RACUNOVODSTVA - EFRI-k2

Nakon sastavljanja početne bilance, sve pozicije unutar bilance otvaraju se na T kontima.

T konto je oblik računovodstvenog računa koji služi za bilježenje nastalih poslovnih promjena.

Lijeva strana T konta naziva se “dugovna“, a desna “potražna“.

Promjene na T kontima knjiže se sukladno pravilima knjiženja.

 

Na instrukcijama za 2. kolokvij iz računovodstva vježbat ćemo sljedeća knjiženja:

  • Osnivanje poduzeća – unos temeljnog kapitala
  • Nabava i prodaja dugotrajne imovine
  • Ulaganja u financijsku imovinu (kupnja dionica, obveznica)
  • Novac, novčana sredstva i financijska imovina
  • Dugoročne i kratkoročne obveze
  • Nabava sirovina i materijala, sitnog inventara, ambalaže, rezervnih dijelova, automobilskih guma
  • Troškovi (materijalni troškovi, troškovi usluga, troškovi osoblja…)
  • Prijenos troškova
  • Nabava i prodaja robe
  • Utvrđivanje financijskog rezultata

4-5 dana prije kolokvija održavat će se samo instrukcije u grupi.

Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje termine!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.