Instrukcije iz računovodstva – EFRI – K1

Temeljni financijski izvještaji su:

 • bilanca (izvještaj o financijskom položaju),
 • račun dobiti i gubitka (izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti),
 • izvještaj o novčanom tijeku,
 • izvještaj o promjenama kapitala i
 • bilješke uz financijske izvještaje.

Na pripremama za 1. kolokvij vježbat ćemo:

 • razvrstavanje imovine, kapitala i obveza
 • sastavljanje početne bilance
 • knjiženje poslovnih promjena na kontima glavne knjige
 • korektivna knjiženja na kraju razdoblja
  • aktivna vremenska razgraničenja (unaprijed plaćeni trošak, nastali nefakturirani prihod)
  • pasivna vremenska razgraničenja (obračunati trošak, unaprijed naplaćeni prihod)
  • amortizacija
 • sastavljanje zaključne bilance i računa dobiti i gubitka

Prijaviti se možete za individualne instrukcije ili instrukcije u grupi.

4-5 dana prije kolokvija održavat će se samo instrukcije u grupi.

Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje termine!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.