Instrukcije iz financijskog računovodstva – EFRI 2.kolokvij

Instrukcije iz financijskog RACUNOVODSTVA - EFRI-k2.png

Izvještaj o novčanom tijeku jedan je od pet temeljnih financijskih izvještaja koji pruža informacije o novčanim primicima i izdacima te stanju novca na početku i kraju obračunskog razdoblja.

Izvještaj o novčanom tijeku može se sastavljati primjenom direktne ili indirektne metode. Prema direktnoj metodi objavljuju se ukupni primici i izdaci novca razvrstani po osnovnim aktivnostima (poslovnim, investicijskim i financijskim), dok se kod indirektne metode poslovne aktivnosti ne iskazuju kao bruto primici i bruto izdaci novca, već se neto dobit ili gubitak usklađuje za učinke transakcija nenovčane prirode.

Na instrukcijama za 2. kolokvij iz financijskog računovodstva vježbat ćemo:

  • sastavljanje izvještaja o novčanom tijeku primjenom direktne metode
  • sastavljanje izvještaja o novčanom tijeku primjenom indirektne metode

Prijaviti se možete za individualne instrukcije ili instrukcije u grupi.
4-5 dana prije kolokvija održavat će se samo instrukcije u grupi.
Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje termine!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.