Instrukcije iz financijskog računovodstva – EFRI – 1. kolokvij

Instrukcije iz financijskog RACUNOVODSTVA - EFRI-k1

Računovodstveni proces započinje analizom poslovnih događaja na temelju izvorne dokumentacije, zatim se navedeni poslovni događaji knjiže u dnevniku i na kontima glavne knjige te se na posljetku sastavljaju financijski izvještaji.

Načelo dvojnog knjigovodstva nalaže da se svaki poslovni događaj mora knjižiti na najmanje dva konta od kojih jedan duguje, a drugi potražuje. U praksi može biti više konta koji duguju i više konta koji potražuju, ali uvijek ukupno knjižen iznos na dugovnoj strani mora biti jednak ukupno knjiženom iznosu na potražnoj strani.

Na instrukcijama za 1. kolokvij iz financijskog računovodstva vježbat ćemo:

  • sastavljanje početne bilance
  • knjiženje poslovnih promjena
    (nabava i prodaja dugotrajne imovine, ulaganja u dionice i obveznice, izdavanje dionica i obveznica, nabava sirovina i materijala, nabava i prodaja robe…)
  • korektivna knjiženja (AVR, PVR…)
  • sastavljanje izvještaja o dobiti po metodi razvrstavanja rashoda po prirodnim vrstama
  • sastavljanje izvještaja o dobiti po metodi razvrstavanja rashoda prema funkciji

Prijaviti se možete za individualne instrukcije ili instrukcije u grupi.

4-5 dana prije kolokvija održavat će se samo instrukcije u grupi.

Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje termine!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.